NEW!! 7652-3

NEW!! 7652-3

Set of 3 Round Rattan Trays

7652-3rw White

41 x 8.5cm high

7652-3rb Brown

41 x 8cm high

 

7652L-3rw and 7652L-3rb

Large 50 x 8cm high

Medium 41 x 7cm high

Small 31 x 7cm high